Slovník pojmů ze světa online marketingu

Co vás zajímá?

A

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více
B

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více
C

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Copywriting

COPYWRITING

Copywriting je dovednost nebo profese, která se zaměřuje na psaní textů, zvaných kopie, s cílem přesvědčit lidi, získat jejich pozornost a přimět je k nějaké konkrétní akci.

Více

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

CPV

PPC

CPV je zkratka pro "Cost-Per-View" (náklad za zobrazení) a jedná se o metriku v online reklamě, která se používá zejména pro videoreklamu, hlavně na platformách jako YouTube nebo jiných videopřehrávačích.

Více

CRO

ANALYTIKA SEO

Conversion Rate Optimization (CRO) je proces optimalizace webových stránek, aplikací nebo jiných online prostředků s cílem zvýšit míru konverze.

Více

CTA

MARKETING

CTA (Call To Action) je marketingový termín, který označuje konkrétní instrukce nebo výzvu, kterou společnost či marketér poskytuje svým zákazníkům, čtenářům nebo uživatelům s cílem přimět je k provedení určité akce.

Více

CTBO

VÝVOJ

"CTBO" (Chance To Beat Original) je zkratka, která se obvykle používá v oblasti softwarového vývoje a testování, zejména v kontextu A/B testů (A/B testing).

Více

CTR

PPC

CTR (Click Through Rate) je marketingový ukazatel, který měří poměr mezi počtem kliknutí na reklamu, odkaz nebo specifický obsah a počtem zobrazení této reklamy nebo obsahu.

Více
D

Data Studio

ANALYTIKA

Google Data Studio je bezplatný nástroj od společnosti Google, který umožňuje vytvářet vizuálně atraktivní a interaktivní reporty a dashboardy z dat získaných z různých zdrojů.

Více
F

Facebook Ads

MARKETING PPC

Facebook Ads je reklamní platforma provozovaná společností Facebook, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na sociální síti Facebook a na dalších platformách vlastněných Facebookem, jako je Instagram, Audience Network a Messenger.

Více
G

GDPR

MARKETING

GDPR, což znamená General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je právní rámec Evropské unie, který byl schválen a začal platit 25. května 2018.

Více

Google Ads

MARKETING PPC

Google Ads (dříve známý jako Google AdWords) je online reklamní platforma od společnosti Google, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na různých online platformách spadajících pod Google, jako je vyhledávání Google, webové stránky na síti Google Display Network, YouTube a další.

Více

Google Analytics

ANALYTIKA MARKETING

GA4 (Google Analytics 4) je nejnovější verze nástroje pro analýzu návštěvnosti webových stránek a mobilních aplikací od společnosti Google.

Více

Google Performance MAX

PPC

Google Performance Max je reklamní nástroj, který kombinuje více Google Ads kanálů do jedné kampaně.

Více

Google Search Console

ANALYTIKA SEO

Google Search Console (dříve známá jako Google Webmaster Tools) je bezplatný online nástroj od společnosti Google, který umožňuje webovým správcům a vlastníkům sledovat, spravovat a optimalizovat výkon svých webových stránek ve vyhledávači Google.

Více

GTM

ANALYTIKA MARKETING

Google Tag Manager (GTM) je zdarma dostupný nástroj od společnosti Google, který umožňuje spravovat a implementovat sledovací kódy a značky (tagy) na webových stránkách bez potřeby přímé úpravy zdrojového kódu stránky.

Více
H

Hodnota konverze

MARKETING PPC

Hodnota konverze (nebo také hodnota konverze na jednotku nákladů) je ukazatel, který měří, kolik peněz nebo hodnoty generuje každá konverze nebo akce, kterou provádí uživatel na webových stránkách nebo v rámci reklamní kampaně.

Více

HTTPS

MARKETING VÝVOJ

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem.

Více
I

Imprese

MARKETING PPC

Imprese (také známé jako zobrazení) je metrika, kterou používají online reklamní platformy a inzerenti k měření toho, kolikrát byla reklama zobrazena na webové stránce nebo mobilní aplikaci.

Více

Instagram Ads

MARKETING PPC

Instagram Ads je reklamní platforma integrovaná do sociální sítě Instagram, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této populární vizuální platformě.

Více
K

Kliknutí

MARKETING PPC

Kliknutí (anglicky "click") se v kontextu online reklamy a internetových odkazů odkazuje na akci, kdy uživatel aktivně stiskne levé tlačítko myši (nebo jiná interakce na dotykovém zařízení) na reklamním banneru, odkazu nebo prvku na webové stránce.

Více

Konverze

MARKETING PPC

Konverze (z anglického "conversion") v kontextu online marketingu a webu se týkají požadovaných akcí, které provádějí návštěvníci nebo uživatelé na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.

Více

Konverzní poměr

MARKETING PPC

Konverzní poměr (nebo také konverzní míra) je procentuální ukazatel, který měří poměr mezi počtem konverzí a počtem návštěvníků nebo interakcí na webové stránce, v reklamní kampani, nebo v jiném kontextu.

Více

KPI

MARKETING

KPI (Key Performance Indicator) jsou klíčové metriky výkonnosti, které organizace nebo firmy používají k měření úspěchu nebo výkonnosti v různých oblastech svého podnikání. KPI jsou často spojeny s konkrétními cíli nebo strategickými prioritami a slouží k monitorování pokroku a hodnocení, zda se dosahují stanoveného výkonu.

Více
L

Landing page

MARKETING PPC

Landing page (česky cílová stránka) je webová stránka, na kterou uživatelé přicházejí po kliknutí na odkaz, reklamu nebo jiný volný obsah na internetu.

Více

Linkbuilding

SEO

Linkbuilding je aktivita směřující k zajištění zpětných odkazů.

Více

LinkedIn Ads

MARKETING PPC

LinkedIn Ads je reklamní platforma provozovaná společností LinkedIn (nyní součástí společnosti Microsoft), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na profesionální sociální síti LinkedIn.

Více

Long tail

PPC

V marketingu a analýze trhu se termín "long tail" používá k popisu jevu, kdy malá část méně populárních produktů nebo služeb přináší dohromady větší celkový objem prodeje než omezený počet velmi populárních produktů.

Více

LTV

MARKETING

LTV (Life Time Value), česky též hodnota celoživotního zákazníka, je marketingový ukazatel používaný k vyhodnocení celkové hodnoty, kterou jednotlivý zákazník přináší firmě během jeho celého životního cyklu jako klienta.

Více
P

PNO

PPC

V kontextu PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní se PNO může odvolávat na "Podíl nákladů na obratu" a ukazatel, který pomáhá inzerentům a marketérům měřit náklady na reklamní kampaně vzhledem k celkovému obratu nebo příjmům generovaným z těchto kampaní.

Více

PPC

PPC

PPC je zkratka pro "Pay-Per-Click," což je forma online reklamy, ve které platíte pouze za kliknutí na vaši reklamu.

Více
R

ROAS

PPC

ROAS (Return On Ad Spend) je klíčový marketingový ukazatel (KPI), který slouží k měření efektivity online reklamy a marketingových kampaní. ROAS vyjadřuje, kolik CZK zisku (nebo jiného měřítka návratnosti) získáte za každou utracenou korunu na reklamu.

Více

ROI

PPC

ROI (Return On Investment) je finanční ukazatel, který se používá k měření návratnosti investice.

Více
S

SEM

MARKETING PPC SEO

SEM znamená Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích), což je online marketingová strategie zaměřená na zlepšení viditelnosti a dosažení výsledků v rámci výsledků vyhledávání na internetových vyhledávačích.

Více

SEO

SEO

SEO znamená Search Engine Optimization, což je proces optimalizace webových stránek a obsahu tak, aby byly lépe viditelné a lépe hodnoceny ve výsledcích vyhledávání na internetových vyhledávačích, jako je Google, Bing, Seznam, Yahoo! a další.

Více

Sklik

MARKETING PPC

Sklik je online reklamní platforma provozovaná společností Seznam.cz, což je jedna z největších českých internetových společností.

Více

STDC

ANALYTIKA MARKETING

STDC (See, Think, Do, Care) je marketingový model nebo rámec, který byl vyvinut společností Google jako způsob, jak lépe porozumět a oslovit různé etapy nákupního procesu zákazníků.

Více

SWOT

MARKETING

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je strategický nástroj používaný pro hodnocení situace nebo stavu organizace, projektu, produktu nebo jednotlivce.

Více
U

UTM

ANALYTIKA

Urchin Tracking Module (UTM) je řada parametrů, které můžete přidat do URL adresy, abyste mohli sledovat a analyzovat zdroje provozu na vašich webových stránkách.

Více

UX / UI audit

UX

UX/UI audit je proces hodnocení uživatelského zážitku (UX = user experience) a uživatelského rozhraní (UI = user interface) na webových stránkách, mobilních aplikacích nebo jiných digitálních produktech.

Více
W

Webová analytika

ANALYTIKA

Webová analytika zahrnuje sběr a vyhodnocování dat o návštěvnosti a chování návštěvníků webových stránek a e-shopů.

Více
X

X Ads

MARKETING PPC

X Ads (dříve Twitter Ads) je reklamní platforma provozovaná společností X (dříve Twitter), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této sociální síti.

Více

XML

MARKETING VÝVOJ

XML (eXtended Markup Language) je značkovací jazyk používaný k popisu strukturovaných dat, typicky pro produktové feedy (Google Merchant Center, Zboží.cz).

Více

Nenašli jste heslo, které vás zajímá? Pošlete nám ho, doplníme.