Co je to ROAS (Return On Ad Spend)

PPC

ROAS (Return On Ad Spend) je klíčový marketingový ukazatel (KPI), který slouží k měření efektivity online reklamy a marketingových kampaní. ROAS vyjadřuje, kolik CZK zisku (nebo jiného měřítka návratnosti) získáte za každou utracenou korunu na reklamu. Jedná se o procentuální nebo číselnou hodnotu, která vám pomáhá určit, zda vaše reklamní investice jsou efektivní a zda se vyplatí pokračovat v dané kampani.

ROAS se obvykle vypočítává podle následujícího vzorce

ROAS = (Celkový zisk z reklamy / Celkové náklady na reklamu) x 100

Například, pokud jste utratili 1 000 CZK na reklamu a získali jste z toho 5 000 CZK zisku, vaše ROAS by bylo:

ROAS = (5 000 / 1 000) x 100 = 500%

To znamená, že za každou utracenou korunu na reklamu jste získali 5 korun zisku. Vyšší ROAS je obvykle lepší, protože naznačuje, že vaše reklamní kampaně jsou efektivní a generují vysokou návratnost investice.

ROAS je často používán při online reklamě, zejména ve spojení s PPC (Pay-Per-Click) reklamou, jako je reklama na Google Ads nebo Facebook Ads. Marketerské týmy používají ROAS k hodnocení výkonnosti různých reklamních kanálů, kampaní a klíčových slov a k rozhodování o tom, kam investovat své reklamní rozpočty.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.