Co je to CPM (Cost Per Mille)

PPC

CPM je zkratka pro „Cost-Per-Mille“ nebo „Cost-Per-Thousand,“ což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy. Toto „mille“ pochází z latinského slova pro tisíc, a tak CPM znamená cena za tisíc zobrazení reklamy na webových stránkách, sociálních médiích nebo jiných online platformách.

CPM je často používáno ve strategiích nákupu reklamního prostoru, kde reklamníci platí za to, aby jejich reklamy byly zobrazeny určitému počtu uživatelů, nezávisle na tom, zda na reklamu kliknou nebo ne. Toto se často používá při nákupu bannerových reklam nebo zobrazení videoreklam na webových stránkách a v mobilních aplikacích.

Například, pokud je cena CPM 100 CZK a reklama je zobrazena 100 000krát na webových stránkách, inzerent zaplatí 10 000 CZK (100 CZK x 100 tisíc/ 1000 = 10 000 CZK) za tuto kampaň.

CPM je užitečné pro inzerenty, kteří chtějí zvýšit povědomí o svých značkách nebo produktech mezi co největším počtem lidí. Měří, kolik stojí jedno tisícové zobrazení reklamy, ale neposkytuje informace o tom, jaký je výsledný vliv na konverze nebo akce od uživatelů, což může být důležité pro některé reklamní cíle.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.