Co je to CPL (Cost-Per-Lead)

PPC

CPL je zkratka pro „Cost-Per-Lead“ (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu. Tento termín se často používá v rámci reklamních kampaní, které se snaží získat kontaktní informace od potenciálních zákazníků, jako jsou e-mailové adresy, telefonní čísla nebo další údaje.

Příklady kampaní, které mohou využívat metriku CPL, zahrnují:

Registrační formuláře: Inzerent může nabídnout nějaký obsah, například

  • e-book, newsletter, nebo online kurz, a požadovat, aby uživatelé vyplnili registrační formulář s kontaktními údaji.
  • Soutěže a giveaway: Inzerent může uspořádat soutěž nebo giveaway a požadovat, aby účastníci poskytli své kontaktní údaje pro účast v soutěži nebo možnost vyhrát cenu.
  • Konzultace nebo demo: Firma nabízí potenciálním zákazníkům možnost získat bezplatnou konzultaci nebo demo produktu a požaduje kontaktní údaje pro další komunikaci.

CPL je důležitým ukazatelem pro marketingové týmy, protože pomáhá měřit efektivitu jejich kampaní při sběru kvalitních potenciálních zájemců. Nižší CPL znamená, že reklamní kampaně jsou efektivnější při sběru kontaktů, zatímco vyšší CPL může naznačovat potřebu úpravy strategie, obsahu nebo cílového publika, aby byly kampaně úspěšnější při generování leadů.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.