Co je to CPA (Cost-Per-Acquisition)

PPC

CPA je zkratka pro „Cost-Per-Acquisition“ nebo „Cost-Per-Action,“ což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou. Tato akce může zahrnovat nákup produktu, registraci na webové stránce, stažení mobilní aplikace, vyplnění formuláře, nebo jiný cíl, který je definován jako důležitý pro reklamního klienta.

CPA se často používá při měření efektivity online reklamních kampaní, protože se zaměřuje na skutečné konverze a akce uživatelů, což je obvykle hlavním cílem pro mnoho reklamních kampaní. Tím se odlišuje od metrik jako CPC (Cost-Per-Click) nebo CPM (Cost-Per-Mille), které měří náklady na zobrazení nebo kliknutí na reklamu.

Například, pokud inzerent investuje 1000 CZK do reklamní kampaně a během kampaně dosáhne 100 konverzí (například 100 nákupů produktu), pak je CPA pro tuto kampani 10 CZK (1000 CZK / 100 konverzí = 10 CZK za akci).

CPA je důležitým ukazatelem pro inzerenty, protože pomáhá měřit návratnost investice (ROI) z reklamních kampaní a umožňuje jim optimalizovat své kampaně tak, aby dosáhli co nejnižších CPA. Nižší CPA obvykle naznačuje efektivnější a úspěšnější reklamní kampaně, zatímco vyšší CPA může znamenat potřebu přehodnocení strategie nebo cílového publika.