Co je to ROI (Return On Investment)

PPC

ROI (Return On Investment) je finanční ukazatel, který se používá k měření návratnosti investice. Tento ukazatel vyjadřuje poměr mezi ziskem nebo návratností z investice a náklady na tuto investici. ROI se často vyjadřuje jako procento nebo číslo a pomáhá investorům, podnikatelům a manažerům rozhodovat se o tom, zda je konkrétní investice výnosná.

Vzorec pro výpočet ROI

ROI = (Zisk z investice – Náklady na investici) / Náklady na investici x 100

Například, pokud jste investovali 10 000 CZK do akcií a vaše investice se zvýšila na hodnotu 12 000 CZK, váš ROI by byl:

ROI = (12 000 – 10 000) / 10 000 x 100 = 20 %

To znamená, že jste dosáhli 20% návratnosti z vaší investice.

ROI se používá v různých oblastech, včetně financí, marketingu, nemovitostí a podnikání obecně. Je důležité si uvědomit, že ROI nemusí být vždy pozitivní, a pokud je nižší než nula, znamená to, že investice nepřinesla zisk a mohla být ztrátová. ROI je užitečným nástrojem pro porovnávání různých investičních příležitostí a rozhodování o tom, které investice jsou nejlepší pro dosažení vašich finančních cílů.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.