Co je to CTR (Click Through Rate)

PPC

CTR (Click Through Rate) je marketingový ukazatel, který měří poměr mezi počtem kliknutí na reklamu, odkaz nebo specifický obsah a počtem zobrazení této reklamy nebo obsahu. CTR se obvykle vyjadřuje jako procento a používá se k hodnocení účinnosti online reklamních kampaní, obsahových stránek, e-mailových kampaní a dalších marketingových aktivit.

Vzorec pro výpočet CTR

CTR = (Počet kliknutí / Počet zobrazení) x 100

Například, pokud máte reklamu, která byla zobrazena 1 000krát a na ni bylo provedeno 50 kliknutí, váš CTR by byl:

CTR = (50 / 1 000) x 100 = 5%

To znamená, že 5% z těch, kteří viděli vaši reklamu, na ni také klikli.

CTR je důležitým ukazatelem pro reklamní kampaně, protože naznačuje, jak dobře reklama oslovuje cílovou skupinu a jak je atraktivní pro publikum. Vyšší CTR obvykle ukazuje, že reklama je úspěšná při přilákání pozornosti a výzvě k akci.

CTR se používá v různých online reklamních platformách, jako je například Google Ads, Facebook Ads, e-mailový marketing a další. Marketerské týmy sledují CTR a používají tuto metriku k optimalizaci svých kampaní a obsahů, aby dosáhly lepších výsledků.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.