Co je to imprese (zobrazení

MARKETING PPC

Imprese (také známé jako zobrazení) je metrika, kterou používají online reklamní platformy a inzerenti k měření toho, kolikrát byla reklama zobrazena na webové stránce nebo mobilní aplikaci. Jedno impreso představuje jedno zobrazení reklamy uživatelem, i když uživatel reklamu aktivně neklikne ani neinteraguje s ní.

Imprese jsou důležitým ukazatelem pro sledování dosaženého dosahu a viditelnosti online reklamní kampaně. Čím více impresí je dosaženo, tím více uživatelů bylo vystaveno reklamě. Imprese jsou často používány pro fakturaci reklamních kampaní, kde inzerent platí za každé zobrazení reklamy, a to bez ohledu na to, zda byla reklama aktivně prokliknuta nebo nikoli.

Je třeba poznamenat, že imprese jsou odlišné od prokliku (clicks). Prokliky se počítají pouze tehdy, když uživatelé aktivně kliknou na reklamu a přejdou na cílovou stránku. Imprese jsou zahrnuty v celkové statistice zobrazení reklamy, ačkoliv nemusí vždy znamenat, že uživatelé byli zainteresováni nebo reagovali na reklamu. Sledování impresí může pomoci inzerentům lépe pochopit, jak je jejich reklama viditelná online.

V organickém vyhledávání imprese znamená, kolikrát bylo hledáno klíčové slovo a zobrazila se vaše cílová stránka. Tuto metriku udává třeba nástroj Google Search Console.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.