Co je to AIDA (Attention Interest Desire Action)

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby. Zkratka AIDA reprezentuje následující čtyři fáze tohoto procesu:

  • Attention (Pozornost): Prvním krokem je získání pozornosti potenciálního zákazníka. Marketingová komunikace, jako jsou reklamy, obsah nebo inzerce, musí být dostatečně atraktivní, aby přitáhla pozornost. Cílem této fáze je zaujmout lidi a přivést je k tomu, aby se blíže podívali na váš produkt nebo značku.
  • Interest (Zájem): Jakmile máte pozornost zákazníka, měli byste se pokusit vzbudit jejich zájem. Toto je fáze, kde poskytujete více informací o produktu nebo službě a snažíte se ukázat, jak může řešit problémy nebo uspokojit potřeby zákazníka. Cílem je udržet jejich pozornost a přesvědčit je, že produkt je pro ně relevantní.
  • Desire (Přání): Jakmile máte zájem potenciálního zákazníka, měli byste pracovat na vytvoření přání po vašem produktu nebo službě. To můžete udělat tím, že zdůrazníte výhody a hodnotu, kterou produkt přináší. Cílem je vzbudit touhu nebo potřebu v zákazníkovi a přesvědčit ho, že je to, co hledá.
  • Action (Akce): Poslední fází je přesvědčit zákazníka, aby provedl konkrétní akci, například nákup produktu nebo vyplnění kontaktního formuláře. Tato fáze je obvykle spojena s voláním k akci, jako jsou tlačítka „Koupit nyní“ nebo „Zaregistrovat se“. Cílem je převést zájem a přání zákazníka do konkrétního kroku, který prospěje vašemu podnikání.

Model AIDA je tradičním nástrojem pro plánování a hodnocení marketingových kampaní. Pomáhá marketérům lépe porozumět nákupnímu procesu zákazníka a navrhnout strategie a komunikaci, které budou efektivní v každé fázi tohoto procesu.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.