Co je to API (Application Programming Interface)

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou. API funguje jako rozhraní, které umožňuje jedné aplikaci získávat data, provádět operace a komunikovat s jinými aplikacemi nebo službami, aniž by musela rozumět jejich vnitřnímu fungování.

Hlavní rysy a funkce API zahrnují

  • Komunikace: API umožňuje dvěma aplikacím nebo systémům vyměňovat data a informace. To může zahrnovat získávání dat z externích zdrojů, odesílání dat na jiné služby nebo provádění různých operací.
  • Standardizace: API definuje standardy a pravidla pro komunikaci mezi aplikacemi, což usnadňuje vývojářům pracovat s různými systémy a technologiemi.
  • Reusability (znovupoužitelnost): API umožňuje vývojářům využívat existující funkcionality nebo služby bez nutnosti znovu vytvářet kód od začátku. To zkracuje vývojový cyklus a snižuje náklady.
  • Izolace: API umožňuje izolovat funkcionality jedné aplikace od jiné, což zlepšuje bezpečnost a stabilitu systému. Aplikace mohou komunikovat přes API bez nutnosti sdílet celý svůj kód.
  • Dokumentace: API obvykle poskytuje dokumentaci pro vývojáře, která popisuje, jak API funguje, jaké operace jsou k dispozici a jak je používat.

API se používá v různých kontextech, včetně webových aplikací, mobilních aplikací, cloudových služeb, operačních systémů, databází a dalších systémů. Příklady zahrnují REST API, která se často používají pro komunikaci mezi webovými aplikacemi, a API operačního systému, která umožňují aplikacím provádět operace na hardwaru a získávat data z různých zařízení. API hraje klíčovou roli v moderním softwarovém vývoji a umožňuje integraci a interoperabilitu mezi různými aplikacemi a systémy.

Související témata

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.