Co je to KPI (Key Performance Indicator)

MARKETING

KPI (Key Performance Indicator) jsou klíčové metriky výkonnosti, které organizace nebo firmy používají k měření úspěchu nebo výkonnosti v různých oblastech svého podnikání. KPI jsou často spojeny s konkrétními cíli nebo strategickými prioritami a slouží k monitorování pokroku a hodnocení, zda se dosahují stanoveného výkonu. KPI mohou být použity v různých odvětvích a oblastech, včetně marketingu, financí, lidských zdrojů, prodeje, operací a dalších.

Příklady KPI mohou zahrnovat

  • Konverzní poměr (Conversion Rate): Měří, kolik procent návštěvníků webu nebo zákazníků provedlo požadovanou akci, jako je nákup produktu, vyplnění formuláře nebo stáhnutí e-knihy.
  • Churn Rate: Určuje, jak rychle ztrácíte zákazníky nebo klienty. Vyšší churn rate může signalizovat problémy se zákaznickou spokojeností.
  • Roční obrat (Annual Revenue): Měří celkový příjem, který firma generuje během jednoho finančního roku.
  • Cena akvizice zákazníka (Customer Acquisition Cost – CAC): Určuje náklady spojené s získáním jednoho nového zákazníka.
  • Ziskovost (Profit Margin): Ukazuje, jaký podíl z příjmů zůstává jako zisk po odečtení nákladů.
  • Průměrný čas strávený na webu: Měří, kolik času návštěvníci stráví na vašem webu, což může naznačovat zájem a angažovanost.
  • Průměrná hodnota objednávky (Average Order Value – AOV): Ukazuje průměrnou hodnotu nákupu jednoho zákazníka.
  • Průměrná doba trvání zákaznického vztahu: Měří, jak dlouho zůstávají zákazníci s vaší firmou.

KPI jsou klíčové, protože pomáhají organizacím monitorovat výkonnost, identifikovat problémy a přijímat informovaná rozhodnutí pro dosažení stanovených cílů. Každý KPI by měl být jasně definován, měřitelný a relevantní pro konkrétní cíle nebo strategii firmy.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.