Co je to KPI (Key Performance Indicator)

MARKETING

KPI (Key Performance Indicator) jsou klíčové metriky výkonnosti, které organizace nebo firmy používají k měření úspěchu nebo výkonnosti v různých oblastech svého podnikání. KPI jsou často spojeny s konkrétními cíli nebo strategickými prioritami a slouží k monitorování pokroku a hodnocení, zda se dosahují stanoveného výkonu. KPI mohou být použity v různých odvětvích a oblastech, včetně marketingu, financí, lidských zdrojů, prodeje, operací a dalších.

Příklady KPI mohou zahrnovat

  • Konverzní poměr (Conversion Rate): Měří, kolik procent návštěvníků webu nebo zákazníků provedlo požadovanou akci, jako je nákup produktu, vyplnění formuláře nebo stáhnutí e-knihy.
  • Churn Rate: Určuje, jak rychle ztrácíte zákazníky nebo klienty. Vyšší churn rate může signalizovat problémy se zákaznickou spokojeností.
  • Roční obrat (Annual Revenue): Měří celkový příjem, který firma generuje během jednoho finančního roku.
  • Cena akvizice zákazníka (Customer Acquisition Cost – CAC): Určuje náklady spojené s získáním jednoho nového zákazníka.
  • Ziskovost (Profit Margin): Ukazuje, jaký podíl z příjmů zůstává jako zisk po odečtení nákladů.
  • Průměrný čas strávený na webu: Měří, kolik času návštěvníci stráví na vašem webu, což může naznačovat zájem a angažovanost.
  • Průměrná hodnota objednávky (Average Order Value – AOV): Ukazuje průměrnou hodnotu nákupu jednoho zákazníka.
  • Průměrná doba trvání zákaznického vztahu: Měří, jak dlouho zůstávají zákazníci s vaší firmou.

KPI jsou klíčové, protože pomáhají organizacím monitorovat výkonnost, identifikovat problémy a přijímat informovaná rozhodnutí pro dosažení stanovených cílů. Každý KPI by měl být jasně definován, měřitelný a relevantní pro konkrétní cíle nebo strategii firmy.