Co je to konverzní poměr

MARKETING PPC

Konverzní poměr (nebo také konverzní míra) je procentuální ukazatel, který měří poměr mezi počtem konverzí a počtem návštěvníků nebo interakcí na webové stránce, v reklamní kampani, nebo v jiném kontextu. Tento ukazatel pomáhá inzerentům a webovým správcům vyhodnotit účinnost svých webů nebo kampaní tím, že ukazuje, jak často se návštěvníci stávají konverzemi nebo provádějí požadované akce.

Konverzní poměr se obvykle vyjadřuje jako procento a vypočítává se podle následujícího vzorce:

Konverzní poměr (%) = (Počet konverzí / Celkový počet návštěvníků (nebo interakcí)) x 100

Například, pokud máte e-commerce web a za jediný den zaznamenáte 100 konverzí (nákupů) a celkem 10 000 návštěvníků, konverzní poměr by byl:

Konverzní poměr (%) = (100 / 10 000)  x 100 = 1%

Tzn. 1% návštěvníků provedlo nákup a stalo se konverzí. 

Konverzní poměr je klíčovým ukazatelem pro hodnocení efektivity webových stránek nebo reklamních kampaní. Vyšší konverzní poměr obvykle znamená, že více návštěvníků provádí požadované akce, což může znamenat větší úspěch pro inzerenta. Pokud je konverzní poměr nízký, může to naznačovat potřebu úprav na stránkách nebo v kampani, aby se zvýšila konverze.

Je důležité mít na paměti, že konverzní poměr může být různý v různých kontextech a odvětvích. To, co se považuje za dobrý konverzní poměr, se může lišit podle konkrétního cíle a průmyslových standardů. Je také důležité sledovat konverzní poměr v čase a provádět testy a optimalizace, aby se dosáhlo co nejlepších výsledků.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.