Co je to konverze (conversion)

MARKETING PPC

Konverze (z anglického „conversion“) v kontextu online marketingu a webu se týkají požadovaných akcí, které provádějí návštěvníci nebo uživatelé na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích. Konverze jsou důležitým ukazatelem pro měření úspěšnosti webových stránek, marketingových kampaní a obchodních cílů. Každá konverze představuje krok směrem k dosažení cíle nebo záměru.

Běžné typy konverzí jsou

  • Konverze na webových stránkách: Může se jednat o různé akce, jako je nákup produktu, vyplnění formuláře, odběr newsletteru, registrace na webu nebo stáhnutí souboru.
  • Konverze v elektronickém obchodu: V e-commerce se konverze obvykle týkají nákupu produktu nebo služby. Konverzní míra v e-shopu měří, kolik návštěvníků webu se stane zákazníky.
  • Konverze v reklamě: U online reklamních kampaní se konverze mohou týkat kliknutí na reklamu, stahování brožury, vyplňování formuláře na webu, zobrazení videa nebo jiné interakce, kterou inzerent považuje za cíl kampaně.
  • Sociální média: Konverze v sociálních médiích mohou zahrnovat akce, jako je sdílení obsahu, sledování profilu, registrace nebo nákup produktu, který byl propagován na sociálních sítích.
  • Aplikace: V mobilních aplikacích se konverze mohou týkat stahování aplikace, nákupu v aplikaci, registrace nebo dalších interakcí prováděných uživateli.

Měření konverzí a sledování konverzních mír je klíčové pro analýzu úspěšnosti online strategií a marketingových kampaní. To umožňuje inzerentům a webovým správcům lépe porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s jejich webovými stránkami nebo aplikacemi, a umožňuje jim provádět úpravy a optimalizace, aby dosáhli lepších výsledků. Konverze jsou obvykle sledovány pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics, které umožňují detailní sledování a analýzu chování uživatelů na webu.