Marketingová strategie

Objevte nejlepší trasu ke svým obchodním cílům.

Marketingová strategie zapisuje to, co majitelé firem nosí v hlavě. Proč firmu založili a kam ji chtějí vést. Společnost bez marketingové strategie jsou jako loď bez navigačních přístrojů. Možná se udrží nad vodou, nikam ale nedopluje. Vaši strategii můžeme společně vytvořit nebo aktualizovat.

Jak svěží je vaše marketingová strategie? Promluvme si o vašich možnostech a cílech.

K čemu je marketingová strategie

Marketingová strategie formuluje, kdo jste, jaké je vaše poslání, čím se lišíte od konkurence, pro koho tvoříte své produkty a jaké hodnoty přinášíte. Nestačí, že to víte. Musí to (pokaždé znovu a vždy stejně) pochopit i lidé, kteří se podílejí na chodu, rozvoji a komunikaci vaší společnosti. Proto strategie musí být po ruce pěkně černá na bílém, aby každý, kdo ji aplikuje, vnímal svoji misi stejně. Z marketingové strategie odvozujeme marketingový plán konkrétních každodenních aktivit.

Kdy potřebujete marketingovou strategii

 • Chcete, aby vaši zaměstnanci i dodavatelé znali hodnoty a směřování vaší firmy.
 • Chcete mít spolehlivé vodítko pro marketingové aktivity.
 • Chcete zvyšovat jejich rentabilitu.
 • Chcete, aby vaše marketingová komunikace působila konzistentně a srozumitelně.

Chystáte se revidovat svoji strategii? Pojďme ji nezávazně probrat.

Jak strategii využijete

 • Jako východisko veškerých úvah o řízení a rozvoji marketingu.
 • Při tvorbě marketingových plánů, projektů a kampaní.

Jak vzniká marketingová strategie

 • Důkladně prostudujeme dokumenty.
 • Hodně se budeme ptát.
 • Společně si ujasníme vaše cíle a ujistíme se, že jsou realistické.
 • Společně připravíme novou nebo upravíme existující marketingovou strategii.

Co byste nám měli zajistit a říct

 • Existující marketingovou strategii, další strategické dokumenty, poznatky z praxe, data z marketingových výzkumů.
 • Popsat nebo upřesnit, proč vaše firma vznikla.
 • Čeho chce dosáhnout.
 • Co vás odlišuje od konkurence.
 • Kdo je váš zákazník a co mu přinášíte.
 • Na kterých trzích působíte a jaká je vaše tržní pozice.
 • Z čeho vaše údaje a postoje vycházejí.

Co přesně dostanete

 • Užitečnou zpětnou vazbu ke svým strategickým úvahám.
 • Dokument marketingové strategie.
 • Doporučení jak ji aplikovat v praxi.

Promluvme si o směřování vašeho byznysu. Svolat nezávaznou schůzku.