Využijte potenciál agentury naplno

Konstruktivní spolupráce zadavatele s marketingovou agenturou je důležitá — a náročná. Jak se vyhnout školáckým chybám? Máme pro vás sedm rad.

Rozšířená verze článku

#1 Vyjasněte si kompetence

 • Ujasněte si, co od agentury chcete. V čem jí necháte volnou ruku a přes co nepojede vlak.
 • Chcete-li zapojit více agentur, věnujte vzájemným kompetencím dvojnásobnou pozornost.
 • Nespleťte si agenturu s dálkově řízeným strojkem. Na to je příliš výkonná a drahá.
 • Současně jí neodkývejte všechno, co vám navrhne. Vždy se ptejte po důvodech a souvislostech návrhů. Řeší se váš byznys!

#2 Buďte svorni

 • Nastavte si kritéria, podle kterých budete návrhy hodnotit.
 • Vymyslete jak vést, ukončit a vyhodnotit interní diskusi (slovo lídra, rovné hlasování, vážené hlasování).
 • Vždy dospějte k jednotnému a jednoznačnému stanovisku. Nevynášejte interní spory ven. Agentura není soud!
 • Pro jednání s agenturou vyčleňte kompetentní mluvčí. A pak je neměňte. Tým si potřebuje sednout.

#3 Připomínky dávejte včas

 • Ptejte se hned na začátku, jaké fáze projekt má. Co kdy budete schvalovat a jaké souvislosti bude vaše ano mít.
 • Každý dílčí návrh posuzujte s vědomím všech těchto souvislostí. Pokud vám unikají, požádejte o vysvětlení.
 • Vyhovět připomínkám, které nepřišly včas, může být velmi nákladné.
 • Pokud přesto zjistíte, že jste svá rozhodnutí nedomysleli, přiznejte to bez váhání. Nemá smysl pokračovat s chybou v matrixu.

#4 Připomínky vysvětlujte

 • Agenturní návrhy mohou být ovlivněny znalostmi, které nemáte a nemůžete mít. Proto k nim přistupujte s respektem.
 • Vždy se ale ptejte, proč mají právě tuto podobu. Ptejte se, i když nad nimi budete v duchu jásat.
 • Jistěže se vám návrh nemusí líbit. Pak svůj postoj jasně vysvětlete.
 • Vyhněte se okamžitým požadavkům na jiné řešení.
 • Nepochopíte-li, proč byl návrh předložen v určité podobě, a nevysvětlíte, co přesně vám na něm vadí, agentura nebude vědět jak ho upravit.
 • Na řešení se dívejte očima lidí, kterým je skutečně určeno.

#5 Nepřeceňujte nápady

 • Marketing nápady vítá, jen na nich ale nestojí.
 • Zvažte, zda podporuje projektové cíle.
 • Zvažte, zda odpovídá stylu, který je pro vaši značku typický.
 • Neexperimentujte s uživatelskými návyky.
 • Pamatujte, že asociace, nadsázku či vtip vnímají lidé velmi individuálně.

#6 Přijímejte skutečnost, jaká je

 • Nikdo neví všechno, tím méně o sobě.
 • Agentura nahlíží váš byznys zvenčí. Snadněji pak vidí to, zevnitř vidět nelze.
 • Proto jí naslouchejte, i když se vám to, co říká, nelíbí.
 • Buďte upřímní a otevření.
 • Žádejte data a argumenty.
 • Nikdy se nepřestávejte ptát.

#7 Šetřete na pravém místě

 • Vedení projektu připomíná průzkum bojem. Příprava může vypadat zdlouhavá a drahá. Bez ní se ale bitvy nevyhrávají.
 • Chcete-li náklady snížit, nežádejte o celkovou cenu předem. Pokud ji na agentuře vymámíte, dostanete hrubý odhad navýšený o krytí rizika.
 • Transparentnější je průběžné účtování nákladů.
 • Své výdaje můžete zastropovat měsíčním rozpočtovým limitem. Nižší objem hodin v měsíci ale prodlouží přestávky v práci. To ji nejen zdrží, ale znovu i mírně prodraží o vedení a načítání dokumentace.
 • Mějte na paměti, že poctivá příprava projektu je časově náročná. Ošizení hrozí snížením výnosů.

Závěr

Jak rizika spolupráce osekat na straně agentury a jak na straně klienta? Návod je nápadně podobný.

 1. Respektujte, že každý v týmu má svou specifickou odbornost. Pouze jejich propojením může vzniknout přínosné řešení.
 2. Proto naslouchejte, co říkají druzí. I nepříjemná fakta, mylná teze nebo slabší nápad mohou vývoj posouvat k lepšímu řešení.
 3. Mluvte otevřeně. I váš názor má velkou váhu, je-li podpořen argumenty.
 4. Nebojte se názor změnit. Co by to byl za tvůrčí proces, kdybychom všechno věděli předem?