Jak si vybrat grafika pro web a tisk

V digitální éře je vizuální komunikace důležitější než kdy dřív. Pro každé logo, reklamní tiskovinu, ilustraci nebo web potřebujete kvalitního tvůrce. Jak poznat toho pravého?

Definujte své potřeby a cíle

Než začnete s hledáním, ujasněte si, co potřebujete. Co by mělo vzniknout a jak by to mělo vypadat? Jaké informace má grafika přenést a jaké emoce vyvolat? Otázky nelze zodpovědět bez znalosti potřeb a očekávání čtenáře či uživatele, konzumenta grafického výstupu. Uvažte i rozsah projektu, časový rámec a rozpočet. 

Grafik potřebuje jasnou a soudržnou představu, co má udělat. Vy ji musíte mít proto, abyste mu ji uměli předat a pak posoudit, jak ji naplnil. 

Nikdo neumí všechno

Mnoho grafických, tiskových a webových designérů (zde “grafiků, kteří tvoří grafický návrh webových stránek”) se k profesi dostalo přes své nadání (či odhodlání) k výtvarnému projevu. Ne každý nadaný výtvarník je ale dobrý komerční designér. Často platí obrácená úměra. Čím větší touha autora výtvarně se vyřádit, tím obtížnější cesta k ukázněnému, řemeslně zvládnutému výstupu.

Řada nadaných autorů více či méně nevědomky sklouzává k volné tvorbě a má sklon ignorovat obsahový či technický kontext díla. Bohem políbení ilustrátoři mohou mít problém s rozvržením ploch nebo zásadami typografie. Tiskový designér nemusí dobře rozumět specifikům podoby webu, plus mnoho dalších kombinací, které oslabují výsledek.

Bývá proto rozumné vybrat si grafika se zkušenostmi s konkrétním typem zakázky. Nic nebrání webdesignérovi vytvořit skvělé logo. Komerční design je ale víc řemeslem než polibkem múzy. Máte-li ve zvyku chodit s bolavými zuby k zubaři, volte i pro grafiku co nejbližšího grafického specialistu.


Svůj ke svému. Specializace existují i ve zdánlivě úzkém rámci komerčního designu. Vyberte si grafika, který má zkušenost právě s vaším typem projektu. Každý tvůrce roste s prací, nemusí se ale učit právě na vaší zakázce.

Agentura, nebo freelancer?

Nemáte-li zrovna mega zakázku, bude na ní tak jako tak pracovat jeden člověk. Jestli dělá na sebe, nebo se zaměstnal v agentuře, je okolnost, ze které nic nevyčtete.

Volba freelancera má nejméně jednu výhodu. Reference, které jste viděli, jsou (zřejmě) jeho vlastní. Naopak reference agentury nemusí o vybraném zaměstnanci říkat vůbec nic. Zvolíte-li agenturu podle výkonů, které za ni podal někdo jiný na prestižní zakázce, můžete být prací vám přiděleného juniora zklamaní. 

 

Jak ověřit pravost ukázek

 1. Tineye.com rychle a snadno zkontroluje, kde všude se obdivovaný obrázek objevil. 
 2. Stejnou službu udělá i vyhledávání obrázků Google.

Agentura nabízí dvě výhody: zastupitelnost a mezioborovou zpětnou vazbu. Je velice užitečné, když předkládaný návrh už před vámi viděli další specialisté: marketéři, obsahoví stratégové, copywriteři, specialisté na cílové médium apod. 

Takže: kdo je lepší? Freelancer, nebo agentura? 

 • Pro méně náročnou nebo jednorázovou zakázku klidně zvolte freelance grafika. Přinejmenším něco ušetříte. 
 • Hodláte-li rozjet dlouhodobý, komplexní projekt (např. web nebo tištěné periodikum), spoléhat na jednotlivce je riskantní z hlediska zastupitelnosti a návaznosti na práci souvisejících profesí.

Hledejte empatické grafiky

Při spolupráci s grafiky brzy zjistíte, že nejsložitější na tvorbě díla je vzájemná komunikace. Schopnost popsat a prosadit své představy, vcítit se a pochopit, co vám říká druhá strana. 

Grafické zakázky bývají časově náročné a vyžadují seriózní přístup obou stran. Umění najít společnou řeč je proto klíčovou podmínkou solidního výsledku. 

 • Grafik, který se neumí vcítit do potřeb klienta a/nebo cílové skupiny, neodvede optimální práci. 
 • Grafik, na kterého není spolehnutí, si žádnou práci nezaslouží. 
 • Zadavatel, který grafice rozumí stejně implicitně jako fotbalu či politice, a odmítá naslouchat, co mu grafik říká, snadno přivede výstup na svou vlastní designérskou úroveň. Nabídne se pak otázka, proč grafika najímal. 

Ze všech shora uvedených důvodů tak není na škodu udělat si vlastní malé výběrové řízení. Zapomeňte na demo práce, které pro vás oslovení jen tak zdarma připraví. (Případně svolný adept nebude právě horký favorit.) 

Přesto vám srovnání portfolií a pracovních přístupů může napovědět. Někdo se vám bude líbit víc, někdo méně. Líbení je moment sporný, nedá se ale obejít. 


Rozlišit skutečnost od zdání. Mnoha designům to lépe svědčí v úhledně sestavené galerii než v bojovém nasazení. Stejně tak je snazší o designu mluvit než ho vytvářet. Odlišit osobní PR od reálných schopností není jednoduché. Základní sebeobrana? Nedat na první dojem. 

Jak postupovat při výběru

 • Vyhledejte stránky, profily a portfolia grafiků.
 • Portfolia důkladně prozkoumejte. Zkuste si zapamatovat, jaký na vás ta či ona práce udělala první dojem. Některé se vám zalíbí hned, jiných přijdete na chuť později. Uvažte, jestli je pro vaši zakázku důležitější první dojem, nebo třeba důkladně propracované řešení. 
 • Sežeňte si na vybrané kandidáty recenze. K dispozici jsou hodnocení na Googlu, na platformách pro freelancery i (nezávislé) osobní reference předchozích klientů. Reference na vlastních stránkách berte s rezervou. 
 • Oslovte grafiky, kteří vás zaujali. V agentuře si vyžádejte přidělení grafika a jeho osobní portfolio.
 • Promluvte si, ptejte se a sledujte, jak reaguje. 
 • Dejte pozor na předčasné nadšení. Portfolio má magickou moc. Uhrane vás mistrovskými obrázky. Snadno pak přehlédnete signály, které byste u jiného obchodního partnera sotva minuli. 

Soukromé výběrové řízení vám také srovná cenové hladiny. Agentury zřejmě vyjdou dráž než freelanceři. Důvod je jasný: mají větší režie. 

 

Varovné signály nevhodných grafiků

 1. Staré, neaktualizované reference 
 2. Nedostupné informace
 3. Nápadně nízká cena
 4. Nápadný tlak na zálohové platby předem
 5. Design jako vedlejší činnost nebo jedna z mnoha profesí
 6. Akustická konstanta “já”, veliké teoretizování a spousta cizích slov
 7. Mnoho kritických poznámek na margo souvisejících profesí
 8. Už v počátcích nebere telefon, odpověď na e-mail trvá dlouho
 9. Povýšené a dotčené reakce na otázky a připomínky
 10. Mlčení a přikyvování

Design není umění. Umění má především budit emoce, grafický design především nést informace. Většině komerčních prací prospěje víc znalost typografie než touha po vlastní tvorbě.

Grafika formátuje obsah

Grafická vrstva je nesmírně důležitým prvkem sdělení, podstata sdělení je ale v obsahu. Grafika je “pouze” jeho nosičem sdělení, pošťákem od vás k zákazníkům. 

Proto komunikace a propagace vyžadují multiprofesní přístup. Grafika sama o sobě, stejně jako samotný copywriting nebo kódování, se zákazníkem nepohne.

Agentura zaměstnává spoustu lidí, a na design se tudíž dívá v širším kontextu než sám prací pohlcený grafik. Agentura by také měla znát pravidla komunikace vaší značky i její historickou vizuální stopu. Může tudíž grafikovi pomoci, aby se do souvislostí trefil. 

Pro freelancery to bývá ještě náročnější, pokud je střídáte. Samozřejmě existují tací, kteří kontext s bravurou zvládají, potřebné informace i pocity z vás umí vymámit, a výstupem pak předčí nejednu agenturu. Honorář takových hvězd už ale bývá často vyšší než agenturní taxy, přičemž zastupitelnost v nich stále započtena nebývá. (I sólisté mohou mít své juniory, ovšem s juniorskými výkony.)

U dlouhodobých a komplexních projektů se proto vyplatí navýšit rozpočet a svěřit zakázku agentuře. Koneckonců, kdo někdy řídil vlastní tým, ví, kolik ho to stálo.

Na co se grafik musí ptát

Jedním z vysoce varovných příznaků grafikovy nekompetence je, když se vás v úvodu na nic neptá, nic nerozporuje a na všechno přikyvuje. Jsou jenom dvě situace, v nichž jsou otázky zbytečné: grafik je démon čtoucí myšlenky, anebo vy jste démon schopný předat dokonalé zadání. 

Reálné maximum je, samozřejmě, někde uprostřed. Napíšete/odvyprávíte solidní zadání a grafik se na nejasnosti moudře doptá. 

Čím jasněji svou představu zformulujete, tím méně otázek, ale i problémů vyvoláte. Mezi otázkou a odpovědí vždy zůstane škvíra, kterou nějaká informace propadne. A dobrá víra, že přece víme, co si ten druhý myslí, pak pravidelně způsobuje drobné i závažnější šarvátky, zdržení a vícepráce.

Pojďme si proto aspoň stručně sepsat, co by grafik měl na startu vědět a mít. Bude to jen základní balíček; každá jedna zakázka má speciální nároky.

 

Nezbytné podklady

 1. Design manuál. Známý to souhrn pravidel jednotné vizuální komunikace vaší značky. V minimálním rozsahu obsahuje schválené loga, barvy a písma. Pokud design manuál nemáte, předejte grafikovi alespoň maximum starších prací, z nichž — snad — nějaké společné prvky odvodí. A uvažte, zda si do budoucna manuál nepořídit.
 2. Soubory loga. Nezapomeňte, že je grafik v počátku spolupráce nemá. Dodejte mu originály ve formátu odpovídajícím výstupu. Zabraňte svépomocným rekonstrukcím a úpravám svých log.
 3. Předešlé grafické materiály: Ukázky starších prací pouze nesuplují chybějící manuál. Výrazně zvyšují konzistentnost firemní komunikace, zrychlují a zlevňují proces tvorby. Velmi užitečné jsou i příklady cizích grafik, které se vám líbí — pokud nejsou s vaším stylem a úkolem v rozporu. Pomohou zmapovat váš vkus.
 4. Propagace konkurence. Sepište seznam svých hlavních konkurentů a, pokud k nim máte výlučný přístup, dodejte grafikovi jejich propagační materiály. Pomůžete mu pochopit zvyklosti oborové komunikace a současně vás odlišit od konkurence.

Nezbytné informace

 1. Kdo to bude číst. Jinak by měla vypadat grafika letáku pro motorkáře a jinak pro zahrádkáře. Zkuste proto co nejlépe popsat vlastnosti své cílové skupiny: ekonomický a sociální status, věk, návyky, očekávání, životní postoje. Předpokládá se, že sdělíte fakta, nikoliv (pouze) své pocity.
 2. Smysl a obsah výstupu. Už jsme o tom psali výše. Grafika dává formu obsahu. Když grafik obsah nezná, nemůže mu správnou formu dát. Často se stává, že zadavatel ladí (ba tvoří) obsah až v rozpracované grafice. Neznáme větší pohromu pro proces tvorby i výsledný účinek. Smysl, obsah i logické rozvržení výstupy by měly být před přivoláním grafika hotové. Grafické zpracování samozřejmě vyvolá potřebu drobných změn, ty by ale neměly koncept rozmělnit. Znamenalo by to, že byl obsah špatně navržen, nebo že se grafik utrhl z opratí. 
 3. Rozsah a formát tiskového výstupu. Důkladně se zamyslete, jaký formát nejlépe vyhoví povaze sdělení, způsobu distribuce a okolnostem při interakci výstupu se čtenářem/uživatelem. Dobrý grafik by vám měl umět poradit.
 4. Přesná podoba výstupu. Často jde o technikálie, kterým ani nemusíte rozumět. Přesto mohou způsobit nemalé mrzení. Jde-li výstup do tisku, doporučujeme hned na začátku dohodnout s ní parametry díla jako typ papíru, druh vazby, výseku nebo laku, šířku okrajů pro přesný ořez a podobně. Tvoříte sadu ikon pro svůj web? Nebudete je náhodou chtít použít i jinde než na něm? I u rastrových (bitmapových) grafik pro obrazovku žádejte i o zdrojový vektorový formát (.ai, .eps, vektorový .pdf). 
 5. Termín. Domluvte si s grafikem závazný termín a nechejte si ho výslovně potvrdit. Jednání o termínu až v průběhu prací do ní moc pohody nevnese. (Kdy už tam budem?) Současně netlačte ale na pilu. Kvapná práce na grafice je obzvlášť málo platná.
 6. Cena a forma účtování. Hned v úvodu si také vyjasněte, zda budete platit za celé dodané dílo, nebo za grafikův čas (v hodinové sazbě). Pokud se grafik ošívá stanovit pevnou cenu, uvažte, že ta velmi silně závisí i na vašem chování. Nezřídka se stává, že zdánlivě jednoduchý výstup jde do tiskárny či na internet až ve své desáté nebo patnácté verzi. Proč? Mnoho zadavatelů tváří tvář vizualizaci začnou měnit názory a často i zadání. Je proto fér přistoupit na hybridní model účtování: za přípravu první verze zaplatíte pevnou částku, za následné korektury přesvědčivě vykázaný čas. Uznáváme, že detaily účtování jsou poměrně turbulentní téma. Proto je výhodné držet se grafika, s nímž už máte navázaný vztah.

Závěrem

Rozpoznat dobrého grafika/designéra není jednoduchý úkol. Lidé jsou různí, zakázky také. Pokus o pohled do budoucnosti se proto vyplatí, jakkoliv nespatříte víc než výjevy. 

Úspěšný výběr dodavatele vyžaduje kus práce i štěstí. Nic než štěstí vám proto nepřejeme. Jen v harmonické konstelaci moudrého zadavatele a šikovného, empatického grafika může vzniknout kvalitní a konzistentní vizuální projev vaší značky, který v lidech vybudí ty správné emoce a přenese k nim sdělení v původní, úderné a nezkreslené podobě. 

Zvlášť v designu webů a ještě více e-shopů jde o klíčovou kvalitu grafické práce.