Co je to LTV (Life Time Value)

MARKETING

LTV (Life Time Value), česky též hodnota celoživotního zákazníka, je marketingový ukazatel používaný k vyhodnocení celkové hodnoty, kterou jednotlivý zákazník přináší firmě během jeho celého životního cyklu jako klienta. LTV měří, kolik zisku nebo příjmu může firma očekávat od konkrétního zákazníka za určité období, obvykle během celého jeho vztahu s firmou. Tento ukazatel je důležitý při plánování marketingových strategií, stanovení rozpočtu na získání nových zákazníků a udržení stávajících.

Výpočet LTV může být komplexní, ale obecný vzorec vypadá takto:

LTV = (Průměrný příjem od zákazníka za období X) x (Průměrná doba trvání vztahu s firmou)

LTV může zahrnovat různé aspekty zákaznického vztahu, jako jsou nákupy, opakované nákupy, příspěvek k doporučení nových zákazníků a další. K výpočtu LTV je důležité mít přesné údaje o výdajích a příjmech od konkrétního zákazníka během jeho vztahu s firmou.

LTV je užitečný ukazatel pro firmu, protože pomáhá:

  • Plánovat marketingové kampaně a rozpočet na získání nových zákazníků, protože firma ví, kolik může investovat za zákazníka a stále dosáhnout zisku.
  • Rozpoznat, které zákaznické segmenty nebo skupiny jsou nejvýnosnější a zaměřit na ně marketingové úsilí.
  • Hodnotit úspěšnost programů pro udržení zákazníků a zvýšení jejich hodnoty.
  • Stanovit cílové ceny produktů nebo služeb, aby byly v souladu s hodnotou, kterou zákazníci přinášejí.

Celkově je LTV klíčovým nástrojem pro vytváření dlouhodobě udržitelného a ziskového podnikání, které se zaměřuje na spokojenost a loajalitu zákazníků.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.