Co je to A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů. Cílem A/B testování je zjistit, která z verzí má lepší výkon a dosahuje lepších výsledků ve smyslu konverzí, kliknutí, prodejů nebo jiných cílů.

Princip A/B testování spočívá v následujících krocích

  • Identifikace cíle: Nejprve je třeba identifikovat, co chcete testovat a který cíl chcete dosáhnout. To může zahrnovat zlepšení konverzní míry, zvýšení počtu prodejů, zlepšení kliknutí na odkazy nebo další metriky.
  • Vytvoření variant: Poté vytvoříte dvě nebo více variant (A a B) toho, co chcete testovat. Například můžete vytvořit dvě různé verze stránky, kde se liší jediným prvkem, jako je barva tlačítka na akci. Toto může být nazýváno „originální“ verze (verze A) a „variantní“ verze (verze B).
  • Náhodné přiřazení: Návštěvníci webu nebo uživatelé kampaně jsou náhodně rozděleni mezi obě varianty. To zajišťuje, že test bude co nejspolehlivější, protože návštěvníci jsou rozloženi rovnoměrně a nemají kontrolu nad tím, do které verze budou přesměrováni.
  • Sledování výsledků: Během určeného časového období nebo po dosažení dostatečného vzorku návštěvníků se sledují výsledky pro obě varianty. To zahrnuje měření konverzí, kliknutí, prodejů a dalších cílových metrik.
  • Analýza výsledků: Po ukončení testu se analyzují výsledky. Zjišťuje se, která varianta dosáhla lepšího výkonu a splnila cíl testu. Tato varianta může být považována za vítěznou a může být implementována jako preferovaná verze.

A/B testování je užitečným nástrojem pro optimalizaci webových stránek a marketingových kampaní, protože umožňuje faktické ověření, jaké změny nebo úpravy mají pozitivní vliv na cílové metriky. Je důležité dbát na statistickou validitu a zajistit, že test má dostatečný vzorek návštěvníků, aby byly výsledky spolehlivé.

Související témata

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

CTBO

VÝVOJ

"CTBO" (Chance To Beat Original) je zkratka, která se obvykle používá v oblasti softwarového vývoje a testování, zejména v kontextu A/B testů (A/B testing).

Více

HTTPS

MARKETING VÝVOJ

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.