Co je to HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure)

MARKETING VÝVOJ

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem. Hlavním cílem HTTPS je zabezpečit komunikaci mezi uživatelem a webovou stránkou tím, že šifruje data, která jsou přenášena mezi prohlížečem a serverem. Tím se zabraňuje možnosti, že by útočníci mohli zachytit, číst nebo modifikovat data během přenosu.

Hlavní rysy a prvky HTTPS

  • Šifrování dat: HTTPS používá kryptografické protokoly (nejčastěji TLS nebo SSL) k šifrování dat, která jsou přenášena mezi prohlížečem a serverem. To znamená, že i když útočník zachytí přenos dat, nebude je schopen přečíst obsah, pokud nemá přístup k dešifrovacím klíčům.
  • Důvěryhodnost: Webové servery musí získat certifikát od důvěryhodné certifikační autority (CA), který potvrzuje jejich identitu. To zajišťuje, že uživatelé mohou mít důvěru v to, že se připojují ke správnému serveru a ne k podvrženému.
  • Zelený zámek: Mnoho moderních prohlížečů zobrazuje zelený zámek vedle adresy webové stránky, když je spojení zabezpečeno pomocí HTTPS. To je vizuální indikátor pro uživatele, že komunikace je šifrovaná a důvěryhodná.
  • Ochrana proti středním útokům: HTTPS také brání středním útokům (Man-in-the-Middle, MITM), kdy útočník se pokouší vstoupit mezi komunikaci mezi prohlížečem a serverem a zachytit data. Díky šifrování a ověření certifikátem jsou tyto útoky těžší.

Používání HTTPS je dnes považováno za standard pro všechny webové stránky, zejména pro ty, které zpracovávají citlivé informace, jako jsou osobní údaje nebo platební informace. Pomáhá zlepšit bezpečnost a důvěryhodnost webových stránek a chrání jak uživatele, tak provozovatele webových stránek před různými hrozbami. 

Související témata

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.