Co je to GDPR (General Data Protection Regulation)

MARKETING

GDPR, což znamená General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je právní rámec Evropské unie, který byl schválen a začal platit 25. května 2018. Cílem GDPR je ochrana osobních údajů občanů EU a regulace způsobu, jakým se tyto údaje zpracovávají a chrání v digitálním prostředí. Legislativa GDPR nahradila dřívější směrnici o ochraně osobních údajů a zavedla mnoho nových požadavků pro organizace, které zpracovávají osobní údaje.

Klíčové prvky GDPR zahrnují

  • Zásady zpracování: GDPR stanovuje základní zásady pro zpracování osobních údajů, jako je zákonnost, spravedlnost a transparentnost zpracování, omezení účelu zpracování, minimalizace údajů, správnost údajů, omezení uchovávání údajů a zajištění jejich bezpečnosti.
  • Práva subjektů údajů: GDPR poskytuje jednotlivcům (subjektům údajů) řadu práv týkajících se jejich osobních údajů, včetně práva na přístup k údajům, opravu, vymazání (tzv. právo být zapomenut), omezení zpracování, přenositelnost údajů a odpor proti zpracování.
  • Informovaný souhlas: Organizace musí získat jasný a informovaný souhlas od subjektů údajů, pokud chtějí zpracovávat jejich osobní údaje. Souhlas musí být udělený dobrovolně a může být kdykoli odvolán.
  • Oznámení o porušení: Pokud dojde k porušení bezpečnosti údajů, organizace jsou povinny oznámit toto porušení do 72 hodin dozorným orgánům a v některých případech i subjektům údajů.
  • DPO (Data Protection Officer): Některé organizace jsou povinny jmenovat DPO, tj. úředníka pro ochranu osobních údajů, který má dohlížet na dodržování GDPR.
  • Pokuty: GDPR stanovuje vysoké pokuty za porušení předpisů. Pokuty mohou dosahovat až do výše 20 milionů EUR nebo 4 % celkového světového ročního obratu organizace, pokud se jedná o závažné porušení.

GDPR je velmi důležité pro ochranu soukromí a práva jednotlivců v digitálním věku. Organizace, které zpracovávají osobní údaje občanů EU, musí dodržovat tyto předpisy, aby zajistily bezpečnost a ochranu údajů svých zákazníků a klientů.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.