Co je to XML (eXtended Markup Language)

MARKETING VÝVOJ

XML (eXtended Markup Language) je značkovací jazyk používaný k popisu strukturovaných dat, typicky pro produktové feedy (Google Merchant Center, Zboží.cz).

XML byl navržen pro značkování dat tak, aby byla zachována jejich hierarchie a struktura, což umožňuje snadné ukládání, přenos a výměnu informací mezi různými systémy a platformami. XML se používá v různých oblastech, včetně webových technologií, datových formátů a konfiguračních souborů.

Hlavní rysy XML zahrnují

  • Značky: XML používá značky pro označení prvků dat. Značky se obvykle píší v hranatých závorkách, například <element>. Existují otevírací značky <element> a uzavírací značky </element>, které obklopují obsah prvku.
  • Hierarchie: Data v XML jsou hierarchicky organizována. Prvky mohou obsahovat další prvky, což vytváří stromovou strukturu. Prvky mohou být vnořeny do sebe, což umožňuje reprezentovat složité datové struktury.
  • Textový formát: XML je textový formát, což znamená, že data jsou zapisována ve formě čitelné pro lidi. To je užitečné pro snadnou laditelnost a čitelnost dat.
  • Rozšiřitelnost: XML je rozšiřitelný jazyk. To znamená, že uživatelé mohou definovat vlastní značky a struktury podle svých potřeb. To ho činí velmi flexibilním pro různé aplikace.
  • Nezávislost na platformě: XML je nezávislý na platformě, což znamená, že data v XML mohou být použita na různých operačních systémech a platformách bez potřeby úprav.

XML se používá v různých kontextech, jako jsou

  • Webové služby: XML se často používá pro výměnu dat mezi webovými službami a klienty. SOAP (Simple Object Access Protocol) je příkladem webového protokolu, který používá XML pro kódování dat.
  • Konfigurační soubory: Mnoho aplikací používá XML pro ukládání konfiguračních informací, což umožňuje snadnou úpravu a sdílení těchto informací.
  • Datové úložiště: XML může být použit jako formát pro ukládání dat, zejména pokud jsou tato data strukturovaná.
  • Anotace a metadata: XML se používá pro popis struktury a metadat v různých typech dokumentů, například v elektronických knihách, vědeckých článcích a jiných textových materiálech.

XML má mnoho variant a rozšíření, jako je například XHTML (Extensible Hypertext Markup Language) pro popis webových stránek nebo SVG (Scalable Vector Graphics) pro vektorovou grafiku. XML je také často využíván v kombinaci s dalšími technologiemi, jako je XPath pro vyhledávání dat v XML dokumentech a XSLT pro transformaci XML dat.

Související témata

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.