Co je to CTBO (Chance To Beat Original)

VÝVOJ

„CTBO“ (Chance To Beat Original) je zkratka, která se obvykle používá v oblasti softwarového vývoje a testování, zejména v kontextu A/B testů (A/B testing). A/B testy jsou experimentální testy, které se používají k porovnání dvou nebo více verzí webových stránek, aplikací nebo marketingových kampaní za účelem zjištění, která verze má lepší výkon nebo konverzní míru.

V případě „CTBO“ (Chance To Beat Original) jde o pravděpodobnostní metriku, která vyjadřuje šanci nebo pravděpodobnost, že nová verze (B) v testu porazí původní verzi (A). To znamená, že pokud je CTBO 60 %, pak má nová verze 60% šanci na to, že dosáhne lepšího výkonu než původní verze.

Tato metrika se často používá k hodnocení výsledků A/B testů a rozhodování o tom, zda je nová verze lepší a zda by měla být implementována na trvalé bázi. CTBO je užitečným nástrojem pro kvantifikaci rizik a odhad toho, jak moc je nová verze pravděpodobně úspěšná ve srovnání s původní verzí.

Související témata

A/B testování

VÝVOJ VÝZKUM

A/B testování (také nazývané split testování) je metoda používaná v marketingu a webovém vývoji k porovnávání dvou různých verzí webových stránek, reklamních kampaní, emailů nebo jiných marketingových materiálů.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

CTBO

VÝVOJ

"CTBO" (Chance To Beat Original) je zkratka, která se obvykle používá v oblasti softwarového vývoje a testování, zejména v kontextu A/B testů (A/B testing).

Více

HTTPS

MARKETING VÝVOJ

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.