Co je to SWOT (Strengths Weaknesses Opportunities Threats)

MARKETING

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je strategický nástroj používaný pro hodnocení situace nebo stavu organizace, projektu, produktu nebo jednotlivce.

Tato analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb pomáhá identifikovat klíčové interní a externí faktory, které mohou ovlivnit úspěch nebo neúspěch daného subjektu. 

SWOT se skládá ze čtyř hlavních složek

  • Strengths (Síly): Síly jsou pozitivní aspekty nebo výhody organizace, projektu nebo jednotlivce. Jedná se o interní faktory, které mohou zahrnovat výhody, jako jsou silné znalosti, dovednosti, technologie nebo zdroje. SWOT analýza pomáhá identifikovat, co subjekt dělá dobře a co mu může dávat konkurenční výhodu.
  • Weaknesses (Slabiny): Slabiny jsou negativní aspekty nebo nedostatky organizace, projektu nebo jednotlivce. Také se jedná o interní faktory a mohou zahrnovat nedostatek zdrojů, nedostatečné dovednosti, špatný proces nebo nedostatečnou efektivitu. Identifikace slabých stránek pomáhá subjektu pochopit, kde potřebuje zlepšení.
  • Opportunities (Příležitosti): Příležitosti jsou pozitivní faktory nebo vnější události, které mohou organizaci, projektu nebo jednotlivci přinést výhody nebo nové možnosti. Mohou to být změny na trhu, nové technologie, růstové trendy nebo změny ve společenském prostředí. Identifikace příležitostí pomáhá subjektu plánovat pro budoucnost a využívat nových směrů.
  • Threats (Hrozby): Hrozby jsou negativní faktory nebo vnější události, které mohou organizaci, projektu nebo jednotlivci způsobit problémy nebo ohrozit úspěch. Mohou to být konkurenční tlak, změny v regulacích, ekonomická nestabilita nebo nepříznivé události ve společenském prostředí. Identifikace hrozeb umožňuje subjektu připravit se na možné obtíže a vytvořit plán na jejich zvládnutí.

SWOT analýza je užitečným nástrojem pro strategické plánování a rozhodování, protože umožňuje subjektu získat komplexní přehled o své situaci a postavit na tom základě svou strategii. Kombinací sil a příležitostí můžete identifikovat klíčové strategické body, zatímco kombinací slabostí a hrozeb můžete identifikovat rizika, kterým byste měli čelit. SWOT analýza však může být pouze prvním krokem ve strategickém rozhodování a je třeba ji doplnit dalšími analýzami a plánovacími kroky.

Související témata

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.