Co je to STDC (See Think Do Care)

ANALYTIKA MARKETING

STDC (See, Think, Do, Care) je marketingový model nebo rámec, který byl vyvinut společností Google jako způsob, jak lépe porozumět a oslovit různé etapy nákupního procesu zákazníků. Tento model pomáhá marketérům lépe cílit své strategie a obsah na základě toho, kde se zákazníci nacházejí ve svém rozhodovacím procesu.

Zde je stručný přehled jednotlivých částí modelu STDC

  • See (Vidět): V této fázi jsou zákazníci v počátečním stádiu svého nákupního procesu. Mohou si být vědomi určitého problému nebo potřeby, ale ještě se nerozhodli, jakým způsobem ji vyřešit. Marketéři by se v této fázi měli zaměřit na vytváření povědomí o své značce nebo produktu a poskytování relevantního obsahu, který zákazníkům pomůže lépe definovat své potřeby.
  • Think (Přemýšlet): V této fázi již zákazníci aktivně přemýšlí o různých možnostech řešení svého problému. Může docházet k porovnávání různých produktů nebo služeb. V této fázi by marketéři měli poskytovat informace, které zákazníkům pomohou s výběrem a porovnáním možností.
  • Do (Konat): V této fázi se zákazníci rozhodují provést konkrétní akci, jako je nákup produktu nebo služby. Je to moment, kdy můžete nabídnout konkrétní nabídky, slevy nebo povzbudit k dokončení transakce.
  • Care (Starat se): Po dokončení nákupu je důležité pokračovat v péči o zákazníky. Zákazník by měl mít pozitivní zkušenost s vaším produktem nebo službou, a měli byste se snažit udržet si jeho loajalitu. To může zahrnovat poskytování podpory, nabízení dalších výhod nebo nabízení relevantního obsahu, který zákazníkům pomáhá lépe využívat zakoupený produkt.

Model STDC je užitečný nástroj pro plánování marketingových strategií a komunikace s cílovou skupinou v závislosti na jejich aktuálním nákupním chování a etapě v rozhodovacím procesu. Pomáhá zajistit, že marketingové aktivity jsou relevantní a efektivní pro danou etapu nákupního procesu.