Co je to PNO

PPC

V kontextu PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní se PNO může odvolávat na „Podíl nákladů na obratu“ a ukazatel, který pomáhá inzerentům a marketérům měřit náklady na reklamní kampaně vzhledem k celkovému obratu nebo příjmům generovaným z těchto kampaní.

PNO v PPC se vypočítává následovně:

PNO = (náklady na PPC kampaně/obrat z PPC kampaně) x 100 %

Kde:

  • „Náklady na PPC kampaně“ zahrnují všechny náklady spojené s provozem PPC reklam, včetně platby za kliknutí (CPC), správy kampaně, nákladů na reklamní obsah a dalších souvisejících výdajů.
  • „Obrat z PPC kampaně“ představuje celkový výnos nebo tržby, které byly přímo generovány z PPC reklamní kampaně.

PNO v PPC je užitečným ukazatelem, který pomáhá inzerentům posoudit, jak efektivně využívají své reklamní rozpočty. Vyšší PNO znamená, že inzerent vynakládá větší část svého reklamního rozpočtu na náklady vzhledem k výnosům z kampaně, což může indikovat potřebu optimalizace kampaně nebo nákladové efektivity. Nižší PNO ukazuje na to, že inzerent dosahuje vyššího poměru mezi výnosy a náklady, což je obvykle žádoucí.

Analýza PNO v PPC reklamách může pomoci reklamníkům lépe rozumět výkonnosti svých kampaní a rozhodovat se o tom, zda je vhodné nadále investovat do těchto konkrétních reklamních strategií.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.