Slovník pojmů ze světa online marketingu

Co vás zajímá?

C

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Copywriting

COPYWRITING

Copywriting je dovednost nebo profese, která se zaměřuje na psaní textů, zvaných kopie, s cílem přesvědčit lidi, získat jejich pozornost a přimět je k nějaké konkrétní akci.

Více

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

CPV

PPC

CPV je zkratka pro "Cost-Per-View" (náklad za zobrazení) a jedná se o metriku v online reklamě, která se používá zejména pro videoreklamu, hlavně na platformách jako YouTube nebo jiných videopřehrávačích.

Více

CRO

ANALYTIKA SEO

Conversion Rate Optimization (CRO) je proces optimalizace webových stránek, aplikací nebo jiných online prostředků s cílem zvýšit míru konverze.

Více

CTA

MARKETING

CTA (Call To Action) je marketingový termín, který označuje konkrétní instrukce nebo výzvu, kterou společnost či marketér poskytuje svým zákazníkům, čtenářům nebo uživatelům s cílem přimět je k provedení určité akce.

Více

CTBO

VÝVOJ

"CTBO" (Chance To Beat Original) je zkratka, která se obvykle používá v oblasti softwarového vývoje a testování, zejména v kontextu A/B testů (A/B testing).

Více

CTR

PPC

CTR (Click Through Rate) je marketingový ukazatel, který měří poměr mezi počtem kliknutí na reklamu, odkaz nebo specifický obsah a počtem zobrazení této reklamy nebo obsahu.

Více

Nenašli jste heslo, které vás zajímá? Pošlete nám ho, doplníme.