Co je to CRO (Conversion Rate Optimisation)

ANALYTIKA SEO

Conversion Rate Optimization (CRO) je proces optimalizace webových stránek, aplikací nebo jiných online prostředků s cílem zvýšit míru konverze. Konverze mohou zahrnovat různé akce, jako je nákup produktu, odběr newsletteru, vyplnění kontaktního formuláře nebo jakákoliv jiná požadovaná akce od návštěvníků.

CRO se zaměřuje na zlepšení efektivity webových stránek nebo jiných online aktivit tak, aby více návštěvníků provádělo požadované akce. To se obvykle provádí analyzováním chování návštěvníků, testováním různých variant designu a obsahu stránek a upravováním prvků stránek, které mohou ovlivnit rozhodnutí návštěvníků.

Klíčové prvky CRO zahrnují

  • Analýza chování návštěvníků: CRO začíná sběrem dat o tom, jak se návštěvníci chovají na webových stránkách. To může zahrnovat sledování kliknutí, času stráveného na stránce, cestování návštěvníků na stránkách a další relevantní metriky.
  • Testování variant: Následuje testování různých variant webových stránek nebo jiných online prvků. Toto testování může zahrnovat A/B testy, kdy se porovnávají dvě nebo více verzí stránky, aby se zjistilo, která verze má lepší konverzní míru.
  • Optimalizace: Na základě dat získaných z analýzy a testů se provádí úpravy na stránkách nebo aplikacích s cílem zvýšit jejich konverzní míru. To může zahrnovat změny v designu, obsahu, navigaci nebo call-to-action tlačítkách.
  • Sledování a analýza výsledků: Po provedení změn je důležité neustále sledovat výsledky a analyzovat, jak se konverzní míra mění. To umožňuje provádět další úpravy a optimalizaci.

Cílem CRO je dosáhnout lepšího návratu z investic do online marketingu a zlepšit uživatelskou zkušenost na webových stránkách. Efektivní CRO může pomoci firmám získat více zákazníků nebo konverzí bez nutnosti zvyšovat náklady na reklamu.

Související témata

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.