Co je to landing page — cílová stránka

MARKETING PPC

Landing page (česky cílová stránka) je webová stránka, na kterou uživatelé přicházejí po kliknutí na odkaz, reklamu nebo jiný volný obsah na internetu. Cílem landing page je navedení návštěvníků k určité akci nebo konverzi, což může zahrnovat nákup produktu, vyplnění kontaktního formuláře, stáhnutí e-knihy, přihlášení k odběru zpravodaje nebo jiné zamýšlené akce. Landing page je navržena tak, aby co nejlépe splňovala tento cíl a motivovala návštěvníky k provedení požadované akce.

Klíčové rysy a prvky landing page

  • Jasné volání k akci (CTA): Landing page obvykle obsahuje jasné a nápadné volání k akci, což je prvek, který vyzývá návštěvníky k provádění požadované akce. CTA může být například tlačítko s nápisem „Koupit nyní,“ „Stáhnout zdarma“ nebo „Přihlásit se.“
  • Relevantní obsah: Obsah na landing page by měl být relevantní k reklamě nebo odkazu, který přivedl návštěvníky na stránku. Pokud návštěvník kliknul na reklamu na téma „Nové boty,“ měla by ho landing page informovat o nových botách.
  • Jednoduchý a srozumitelný design: Landing page by měla mít čistý a srozumitelný design. Příliš mnoho rušivých prvků nebo nepřehledný obsah může odrazovat návštěvníky.
  • Důvěryhodnost: Landing page může obsahovat důkazy o důvěryhodnosti, jako jsou recenze, hodnocení, certifikace nebo reference, které pomáhají přesvědčit návštěvníky, že mohou provést požadovanou akci bez obav.
  • Omezená odchodová cesta: Landing page obvykle minimalizuje navigační prvky, aby návštěvníky udržela na stránce a omezila jejich možnost opustit ji bez provedení akce.

Landing page je často součástí online marketingových kampaní, jako jsou PPC (Pay-Per-Click) reklamy, e-mailový marketing, a sociální média, protože pomáhá konvertovat návštěvníky na zákazníky nebo generovat potenciální zájemce. Efektivní landing page je klíčem k dosažení marketingových cílů a maximalizaci návratnosti investic do online reklamy.