Co je to PPC (Pay Per Click)

PPC

PPC je zkratka pro „Pay-Per-Click,“ což je forma online reklamy, ve které platíte pouze za kliknutí na vaši reklamu. Je to oblíbený model online reklamy, který využívají firmy a webové platformy, jako jsou vyhledávače (například Google, Sklik) a sociální média (například Facebook).

Základní princip PPC spočívá v tom, že inzerent (specialista na PPC reklamu) vytvoří obsah, určí klíčová slova nebo cílovou skupinu, na kterou chce cílit. Poté platí pouze za každý klik na tuto reklamu. Cena za kliknutí se může lišit v závislosti na konkurenci pro daná klíčová slova nebo cílovou skupinu.

PPC reklamy mohou být zobrazovány na různých místech na internetu, včetně výsledků vyhledávání, sociálních médií, obsahových sítí a dalších webových stránek. Tento model reklamy umožňuje inzerentům lépe sledovat návratnost investice (ROI) a upravit své kampaně na základě výkonu.

Google Ads (dříve AdWords) a Facebook Ads jsou příklady populárních PPC platforem, které firmy využívají k propagaci svých produktů a služeb online.

 

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.