Co je to long tail

PPC

V marketingu a analýze trhu se termín „long tail“ používá k popisu jevu, kdy malá část méně populárních produktů nebo služeb přináší dohromady větší celkový objem prodeje než omezený počet velmi populárních produktů. Koncept dlouhého ocasu byl popularizován Chrisem Andersonem v jeho knize z roku 2006 s názvem „The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More.“ 

V organickém vyhledávání long tail představuje málo hledaná, specifická slova, která ale všechna dohromady tvoří velký objem hledanosti.

Hlavní body spojené s konceptem dlouhého ocasu zahrnují

  • Velký počet produktů nebo služeb: V trzích s dlouhým ocasem existuje velký počet různých produktů nebo služeb, z nichž každý má svou malou, ale oddělitelnou cílovou skupinu zákazníků. Tyto produkty často nejsou tak populární nebo mainstreamové jako produkty v hlavním trhu.
  • Dlouhý ocas: V grafu prodejů nebo distribuce prodejů budou produkty na hlavním trhu (populární produkty) představovat malou část, zatímco „dlouhý ocas“ tvoří většinu prodejů. Dlouhý ocas je tvořen těmi méně populárními produkty, které se prodávají v menším množství, ale dohromady mohou představovat významný podíl tržeb.
  • Online obchod a digitální obsah: Koncept dlouhého ocasu je často spojen s online prodejem a digitálním obsahem, protože internet umožňuje snadnější přístup k širokému spektru produktů a služeb. Například online knihkupectví může nabízet knihy, které by na fyzickém regálu mohly mít omezený prostor.
  • Personalizace a doporučení: Díky technologickým pokrokům a algoritmům pro personalizaci doporučení mohou online platformy lépe identifikovat a doporučit produkty z dlouhého ocasu zákazníkům na základě jejich chování a preferencí.

Dlouhý ocas má pro podniky význam, protože jim umožňuje dosáhnout zákazníků s různými zájmy a preferencemi a nabídnout jim široký sortiment produktů nebo služeb. Zákazníci mají také prospěch, protože mají přístup k většímu výběru a mohou najít produkty, které lépe odpovídají jejich individuálním potřebám.

Příkladem dlouhého ocasu může být online streamingová služba, která má ve svém katalogu širokou škálu filmů a televizních pořadů, včetně těch, které nejsou tak populární jako blockbustery, ale stále přitahují určitý počet diváků. Tyto méně známé tituly mohou představovat významnou část sledovanosti.

Související témata

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.