MARKETING

Marketing je složeninou slov "Market" neboli trh a koncovkou "ing", která označuje děj nebo činnost. A činností je v marketingu opravdu hodně. Slovník Neologic vás provede pojmy, se kterými se setkáváte v marketingu a dalších doprovodných oborech.
A

Affiliate marketing

MARKETING

Affiliate marketing je forma online marketingu, ve které společnosti (inzerenti) spolupracují s jednotlivci nebo jinými společnostmi (affiliate partnery nebo publishery), aby propagovali své produkty nebo služby.

Více

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více
B

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více
C

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

CTA

MARKETING

CTA (Call To Action) je marketingový termín, který označuje konkrétní instrukce nebo výzvu, kterou společnost či marketér poskytuje svým zákazníkům, čtenářům nebo uživatelům s cílem přimět je k provedení určité akce.

Více
F

Facebook Ads

MARKETING PPC

Facebook Ads je reklamní platforma provozovaná společností Facebook, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na sociální síti Facebook a na dalších platformách vlastněných Facebookem, jako je Instagram, Audience Network a Messenger.

Více
G

GDPR

MARKETING

GDPR, což znamená General Data Protection Regulation (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je právní rámec Evropské unie, který byl schválen a začal platit 25. května 2018.

Více

Google Ads

MARKETING PPC

Google Ads (dříve známý jako Google AdWords) je online reklamní platforma od společnosti Google, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na různých online platformách spadajících pod Google, jako je vyhledávání Google, webové stránky na síti Google Display Network, YouTube a další.

Více

Google Analytics

ANALYTIKA MARKETING

GA4 (Google Analytics 4) je nejnovější verze nástroje pro analýzu návštěvnosti webových stránek a mobilních aplikací od společnosti Google.

Více

GTM

ANALYTIKA MARKETING

Google Tag Manager (GTM) je zdarma dostupný nástroj od společnosti Google, který umožňuje spravovat a implementovat sledovací kódy a značky (tagy) na webových stránkách bez potřeby přímé úpravy zdrojového kódu stránky.

Více
H

Hodnota konverze

MARKETING PPC

Hodnota konverze (nebo také hodnota konverze na jednotku nákladů) je ukazatel, který měří, kolik peněz nebo hodnoty generuje každá konverze nebo akce, kterou provádí uživatel na webových stránkách nebo v rámci reklamní kampaně.

Více

HTTPS

MARKETING VÝVOJ

HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) je zabezpečená verze protokolu HTTP, který se používá pro přenos dat mezi webovým prohlížečem uživatele a webovým serverem.

Více
I

Imprese

MARKETING PPC

Imprese (také známé jako zobrazení) je metrika, kterou používají online reklamní platformy a inzerenti k měření toho, kolikrát byla reklama zobrazena na webové stránce nebo mobilní aplikaci.

Více

Instagram Ads

MARKETING PPC

Instagram Ads je reklamní platforma integrovaná do sociální sítě Instagram, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této populární vizuální platformě.

Více
K

Kliknutí

MARKETING PPC

Kliknutí (anglicky "click") se v kontextu online reklamy a internetových odkazů odkazuje na akci, kdy uživatel aktivně stiskne levé tlačítko myši (nebo jiná interakce na dotykovém zařízení) na reklamním banneru, odkazu nebo prvku na webové stránce.

Více

Konverze

MARKETING PPC

Konverze (z anglického "conversion") v kontextu online marketingu a webu se týkají požadovaných akcí, které provádějí návštěvníci nebo uživatelé na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.

Více

Konverzní poměr

MARKETING PPC

Konverzní poměr (nebo také konverzní míra) je procentuální ukazatel, který měří poměr mezi počtem konverzí a počtem návštěvníků nebo interakcí na webové stránce, v reklamní kampani, nebo v jiném kontextu.

Více

KPI

MARKETING

KPI (Key Performance Indicator) jsou klíčové metriky výkonnosti, které organizace nebo firmy používají k měření úspěchu nebo výkonnosti v různých oblastech svého podnikání. KPI jsou často spojeny s konkrétními cíli nebo strategickými prioritami a slouží k monitorování pokroku a hodnocení, zda se dosahují stanoveného výkonu.

Více
L

Landing page

MARKETING PPC

Landing page (česky cílová stránka) je webová stránka, na kterou uživatelé přicházejí po kliknutí na odkaz, reklamu nebo jiný volný obsah na internetu.

Více

LinkedIn Ads

MARKETING PPC

LinkedIn Ads je reklamní platforma provozovaná společností LinkedIn (nyní součástí společnosti Microsoft), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na profesionální sociální síti LinkedIn.

Více

LTV

MARKETING

LTV (Life Time Value), česky též hodnota celoživotního zákazníka, je marketingový ukazatel používaný k vyhodnocení celkové hodnoty, kterou jednotlivý zákazník přináší firmě během jeho celého životního cyklu jako klienta.

Více
S

SEM

MARKETING PPC SEO

SEM znamená Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích), což je online marketingová strategie zaměřená na zlepšení viditelnosti a dosažení výsledků v rámci výsledků vyhledávání na internetových vyhledávačích.

Více

Sklik

MARKETING PPC

Sklik je online reklamní platforma provozovaná společností Seznam.cz, což je jedna z největších českých internetových společností.

Více

STDC

ANALYTIKA MARKETING

STDC (See, Think, Do, Care) je marketingový model nebo rámec, který byl vyvinut společností Google jako způsob, jak lépe porozumět a oslovit různé etapy nákupního procesu zákazníků.

Více

SWOT

MARKETING

SWOT analýza (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) je strategický nástroj používaný pro hodnocení situace nebo stavu organizace, projektu, produktu nebo jednotlivce.

Více
X

X Ads

MARKETING PPC

X Ads (dříve Twitter Ads) je reklamní platforma provozovaná společností X (dříve Twitter), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této sociální síti.

Více

XML

MARKETING VÝVOJ

XML (eXtended Markup Language) je značkovací jazyk používaný k popisu strukturovaných dat, typicky pro produktové feedy (Google Merchant Center, Zboží.cz).

Více

Nenašli jste heslo, které vás zajímá? Pošlete nám ho, doplníme.