PPC

PPC kampaň zobrazuje reklamní sdělení inzerenta (textové reklamy nebo grafické bannery) na webech, ve vyhledávačích a na sociálních sítích. Čili tam, kde se s nimi může setkat váš budoucí zákazník. Je to ale obor plný specifických výrazů a my vám s nimi pomůžeme.
C

CPA

PPC

CPA je zkratka pro "Cost-Per-Acquisition" nebo "Cost-Per-Action," což je metrika v online reklamě, která vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každou konkrétní akci nebo konverzi, kterou uživatel provede po interakci s reklamou.

Více

CPC

PPC

CPC je zkratka pro "Cost-Per-Click" (náklad za kliknutí), což je jedna z klíčových metrik v rámci PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní.

Více

CPL

PPC

CPL je zkratka pro "Cost-Per-Lead" (náklad za potenciálního zájemce) a je to metrika v oblasti online marketingu a reklamy. CPL vyjadřuje náklady, které inzerent platí za každého potencionálního zájemce, nebo kontakt (lead), který se zaregistroval, nebo vyjádřil zájem o produkt či službu.

Více

CPM

PPC

CPM je zkratka pro "Cost-Per-Mille" nebo "Cost-Per-Thousand," což je metrika používaná v online reklamě k vyjádření nákladů na tisíc zobrazení reklamy.

Více

CPV

PPC

CPV je zkratka pro "Cost-Per-View" (náklad za zobrazení) a jedná se o metriku v online reklamě, která se používá zejména pro videoreklamu, hlavně na platformách jako YouTube nebo jiných videopřehrávačích.

Více

CTR

PPC

CTR (Click Through Rate) je marketingový ukazatel, který měří poměr mezi počtem kliknutí na reklamu, odkaz nebo specifický obsah a počtem zobrazení této reklamy nebo obsahu.

Více
F

Facebook Ads

MARKETING PPC

Facebook Ads je reklamní platforma provozovaná společností Facebook, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na sociální síti Facebook a na dalších platformách vlastněných Facebookem, jako je Instagram, Audience Network a Messenger.

Více
G

Google Ads

MARKETING PPC

Google Ads (dříve známý jako Google AdWords) je online reklamní platforma od společnosti Google, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na různých online platformách spadajících pod Google, jako je vyhledávání Google, webové stránky na síti Google Display Network, YouTube a další.

Více

Google Performance MAX

PPC

Google Performance Max je reklamní nástroj, který kombinuje více Google Ads kanálů do jedné kampaně.

Více
H

Hodnota konverze

MARKETING PPC

Hodnota konverze (nebo také hodnota konverze na jednotku nákladů) je ukazatel, který měří, kolik peněz nebo hodnoty generuje každá konverze nebo akce, kterou provádí uživatel na webových stránkách nebo v rámci reklamní kampaně.

Více
I

Imprese

MARKETING PPC

Imprese (také známé jako zobrazení) je metrika, kterou používají online reklamní platformy a inzerenti k měření toho, kolikrát byla reklama zobrazena na webové stránce nebo mobilní aplikaci.

Více

Instagram Ads

MARKETING PPC

Instagram Ads je reklamní platforma integrovaná do sociální sítě Instagram, která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této populární vizuální platformě.

Více
K

Kliknutí

MARKETING PPC

Kliknutí (anglicky "click") se v kontextu online reklamy a internetových odkazů odkazuje na akci, kdy uživatel aktivně stiskne levé tlačítko myši (nebo jiná interakce na dotykovém zařízení) na reklamním banneru, odkazu nebo prvku na webové stránce.

Více

Konverze

MARKETING PPC

Konverze (z anglického "conversion") v kontextu online marketingu a webu se týkají požadovaných akcí, které provádějí návštěvníci nebo uživatelé na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.

Více

Konverzní poměr

MARKETING PPC

Konverzní poměr (nebo také konverzní míra) je procentuální ukazatel, který měří poměr mezi počtem konverzí a počtem návštěvníků nebo interakcí na webové stránce, v reklamní kampani, nebo v jiném kontextu.

Více
L

Landing page

MARKETING PPC

Landing page (česky cílová stránka) je webová stránka, na kterou uživatelé přicházejí po kliknutí na odkaz, reklamu nebo jiný volný obsah na internetu.

Více

LinkedIn Ads

MARKETING PPC

LinkedIn Ads je reklamní platforma provozovaná společností LinkedIn (nyní součástí společnosti Microsoft), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na profesionální sociální síti LinkedIn.

Více

Long tail

PPC

V marketingu a analýze trhu se termín "long tail" používá k popisu jevu, kdy malá část méně populárních produktů nebo služeb přináší dohromady větší celkový objem prodeje než omezený počet velmi populárních produktů.

Více
P

PNO

PPC

V kontextu PPC (Pay-Per-Click) reklamních kampaní se PNO může odvolávat na "Podíl nákladů na obratu" a ukazatel, který pomáhá inzerentům a marketérům měřit náklady na reklamní kampaně vzhledem k celkovému obratu nebo příjmům generovaným z těchto kampaní.

Více

PPC

PPC

PPC je zkratka pro "Pay-Per-Click," což je forma online reklamy, ve které platíte pouze za kliknutí na vaši reklamu.

Více
R

ROAS

PPC

ROAS (Return On Ad Spend) je klíčový marketingový ukazatel (KPI), který slouží k měření efektivity online reklamy a marketingových kampaní. ROAS vyjadřuje, kolik CZK zisku (nebo jiného měřítka návratnosti) získáte za každou utracenou korunu na reklamu.

Více

ROI

PPC

ROI (Return On Investment) je finanční ukazatel, který se používá k měření návratnosti investice.

Více
S

SEM

MARKETING PPC SEO

SEM znamená Search Engine Marketing (marketing ve vyhledávačích), což je online marketingová strategie zaměřená na zlepšení viditelnosti a dosažení výsledků v rámci výsledků vyhledávání na internetových vyhledávačích.

Více

Sklik

MARKETING PPC

Sklik je online reklamní platforma provozovaná společností Seznam.cz, což je jedna z největších českých internetových společností.

Více
X

X Ads

MARKETING PPC

X Ads (dříve Twitter Ads) je reklamní platforma provozovaná společností X (dříve Twitter), která umožňuje inzerentům vytvářet a zobrazovat reklamy na této sociální síti.

Více

Nenašli jste heslo, které vás zajímá? Pošlete nám ho, doplníme.