Co je to UX / UI audit

UX

UX/UI audit je proces hodnocení uživatelského zážitku (UX = user experience) a uživatelského rozhraní (UI = user interface) na webových stránkách, mobilních aplikacích nebo jiných digitálních produktech. Cílem tohoto auditu je identifikovat silné stránky a slabiny uživatelského zážitku a designu a poskytnout doporučení pro zlepšení uživatelského rozhraní a celkového uživatelského zážitku.

Hlavní prvky UX/UI auditu zahrnují

  • Hodnocení uživatelského zážitku (UX): To zahrnuje analýzu toho, jak snadno uživatelé interagují s webovým místem nebo aplikací. Audit zahrnuje zkoumání navigace, použitelnosti, přehlednosti obsahu, rychlosti načítání, dostupnosti a dalších aspektů, které ovlivňují celkový uživatelský zážitek.
  • Hodnocení uživatelského rozhraní (UI): To zahrnuje zhodnocení designových prvků, jako jsou barvy, typografie, grafika, rozložení stránky, interaktivní prvky a vizuální styl. Cílem je zajistit, že UI je atraktivní, srozumitelné a intuitivní pro uživatele.
  • Testování použitelnosti: Testy použitelnosti mohou být součástí UX/UI auditu, kde se reální uživatelé pozvou k provádění úkolů na webových stránkách nebo v aplikacích. Tyto testy mohou odhalit problémy, se kterými se uživatelé mohou setkat při používání produktu.
  • Analýza dat: UX/UI audit často zahrnuje analýzu dat, jako jsou analytické údaje o chování uživatelů, aby se zjistilo, jak uživatelé interagují s produktem, které stránky nebo funkce jsou nejčastěji navštěvované, a kde dochází k odchodům nebo opuštěním.
  • Doporučení a plán akcí: Na základě výsledků auditu jsou formulovány doporučení a plán akcí pro zlepšení uživatelského rozhraní a zážitku. Tyto doporučení mohou zahrnovat změny v designu, navigaci, obsahu, technických aspektech a dalších oblastech.
  • Implementace a testování: Po provedení UX/UI auditu mohou být doporučené změny implementovány a testovány, aby se zajistilo, že zlepšení byla úspěšná a že produkt nabízí lepší uživatelský zážitek.

UX/UI audity jsou užitečné pro firmy a organizace, které chtějí optimalizovat své webové stránky nebo mobilní aplikace, aby lépe sloužily potřebám uživatelů. Tyto audity pomáhají identifikovat oblasti, kde lze provádět zlepšení a kde lze investovat do vylepšení uživatelského zážitku a designu.

Související témata

UX / UI audit

UX

UX/UI audit je proces hodnocení uživatelského zážitku (UX = user experience) a uživatelského rozhraní (UI = user interface) na webových stránkách, mobilních aplikacích nebo jiných digitálních produktech.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.