Co je to webová analytika

ANALYTIKA

Webová analytika zahrnuje sběr a vyhodnocování dat o návštěvnosti a chování návštěvníků webových stránek a e-shopů. Lze z nich odvodit, jak web plní vaše cíle i očekávání zákazníků.

Webová analytika je proces sběru, analýzy a interpretace dat týkajících se návštěvnosti webových stránek a chování uživatelů na těchto stránkách. Cílem webové analytiky je porozumět tomu, jak lidé interagují s webovými stránkami a jak lze zlepšit výkon webových stránek, dosáhnout cílů podnikání a zlepšit uživatelskou zkušenost.

Klíčové prvky webové analytiky

  • Sběr dat: Webové analytické nástroje shromažďují data o návštěvnosti webových stránek. To zahrnuje informace o počtu návštěvníků, jejich geografickém umístění, zařízeních, která používají, časových intervalech, kdy navštěvují stránky, a dalších.
  • Analýza chování: Webová analytika umožňuje sledovat, jak uživatelé interagují s webovými stránkami. To zahrnuje sledování, které stránky navštěvují, jak dlouho zůstávají na stránkách, které odkazy klikají, a jaké akce provádějí (např. vyplnění formulářů nebo nákupy).
  • Cílové akce: V rámci webové analytiky můžete sledovat konkrétní cílové akce, jako jsou konverze (např. nákupy, registrace, stahování), a analyzovat, jak se tyto akce liší mezi různými segmenty návštěvníků.
  • Zlepšení výkonu: Na základě dat z webové analytiky můžete provádět změny na svých webových stránkách, které mají za cíl zlepšit uživatelskou zkušenost, zvýšit konverze a dosáhnout cílů podnikání.
  • Reportování: Webové analytické nástroje umožňují vytvářet zprávy a dashboardy, které vizualizují data a umožňují jednodušší porozumění výkonu webových stránek.
  • A/B testování: Webová analytika může být použita k provádění A/B testů, což je proces porovnávání různých verzí webových stránek nebo obsahu, aby se zjistilo, která verze dosahuje lepšího výkonu.

Oblasti využití webové analytiky zahrnují digitální marketing, optimalizaci konverzí, SEO (Search Engine Optimization), sledování sociálních médií, e-commerce a mnoho dalších oblastí, kde je důležité sledovat a hodnotit výkon online aktivit. Společnosti často používají nástroje jako Google Analytics, Adobe Analytics, Piwik a další k provádění webové analytiky a zlepšení výkonu svých webových stránek.

Související témata

AIDA

ANALYTIKA MARKETING

AIDA je klasický marketingový model popisující kroky, které potenciální zákazník podniká při rozhodování o nákupu produktu nebo služby.

Více

API

ANALYTIKA VÝVOJ

API (Application Programming Interface) je soubor pravidel, protokolů a nástrojů, které umožňují dvěma nebo více softwarovým aplikacím komunikovat a interagovat mezi sebou.

Více

Bounce rate

ANALYTIKA MARKETING

Bounce rate neboli míra okamžitého opuštění udává kolik % lidí opustilo web, aniž by navštívilo další jeho stránku.

Více

Cookie

ANALYTIKA MARKETING

Cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem odeslán do webového prohlížeče a uložen na zařízení uživatele, obvykle na pevném disku.

Více

Zapomněli jsme na něco? Napište nám, rádi doplníme.