Jak zachránit data z Google Analytics Universal

Vaše data v Google Analytics Universal budou dostupná jen do června 2024. Všechna historická měření pak budou ztracena. Naštěstí existuje hned několik možností jak je zachovat i pro pozdější zpracování.

Export dashboardů do PDF 

Pokud máte malý web a stačí vám shromáždit data ve statické podobě “ke čtení”, můžete je exportovat do souboru PDF. Je to velmi jednoduchý a rychlý způsob. Data už ale nebude možné upravovat, agregovat ani filtrovat, což výrazně sníží jejich hodnotu.

Ukázka exportu v pdf.

Export do PDF je opravdu jednoduchý.

  • V UA zvolíte vlastní dimenze, metriky a období měření. Údaje můžete exportovat po měsících, letech atd.
  • V pravém horním rohu kliknete na ikonu Exporty a zvolíte formát PDF.

  • Stažený soubor uložíte a je to. Můžete se k němu vracet, kdykoliv bude třeba.

Export dashboardů do Google Sheets 

Chcete-li s ukládanými daty dále pracovat (dejme tomu porovnávat je s novými daty z Google Analytics 4), exportujte je do Google Sheets. Zachováte možnost základního filtrování či agregování.

Znalosti ke zvládnutí takových úkolů v Google Sheets nejsou nijak ohromující a u laskavého čtenáře/čtenářky je samozřejmě předpokládáme.

Postup exportu:

  • Vyberete sledovací období a metriky, které vás zajímají, a exportujete je do tabulek Google. Postup je obdobný jako u PDF.
  • Zvolené metriky najdete v jednotlivých sloupcích exportované tabulky.

Exportované metriky se zobrazí ve sloupcích tabulky.

Export surových dat do BigQuery

Oba výše popsané způsoby exportu vynikají především jednoduchostí. Pro náročnější uživatele, typicky majitele e-shopů a firem s potřebou detailního sledování webového výkonu, existuje další, pokročilejší způsob zálohování, který zachová 100 % potenciálu zdrojových dat, a ještě něco přidá navíc.

Jedná se o export do externího cloudového úložiště BigQuery.

Má i nějaké nevýhody?

  • Export je náročnější a vyžaduje zapojení specialistů.
  • Pro přístup do BigQuery potřebujete účet na Google Cloud Platform.
  • Jde o placený nástroj, pokud vám ale na vašich datech opravdu záleží, investice se určitě vyplatí.

Tím nevýhody končí.

Zásadní výhodou datového úložiště BiqQuery je možnost absolutního propojení dat z UA a GA4, takže s nimi můžete pracovat společněm bez ohledu na původ.

GA4 mají konektor pro export do BigQuery již v základním nastavení bezplatně. Universal Analytics takový konektor nenabízí, lze ho ale doinstalovat.

Export do BigQuery nabízí “bezztrátové” využití dat z UA v prostředí GA4, ale i neomezené zálohování dat z GA4 samotných. Zatímco GA4 data uchovávají jen po určitou dobu, v BigQuery budou dostupná bez jakéhokoliv časového omezení.

Exportem dat do BigQuery nad nimi získáte i větší kontrolu, protože se stanete jejich vlastníky. Data uložená v GA4 patří Googlu.

Do BiqQuery se exportují surová data s maximální hodnotou pro zpracování a interpretace. K nim můžete využít vizualizační nástroje jako Looker Studio bez limitu zobrazených dat, kterým práci ztěžují přímé konektory z GA4.

Konečně, BigQuery podporuje integraci s dalšími analytickými nástroji, platformami a CRM systémy.

Díky popsaným vlastnostem, flexibilitě a možnostem dotazování je BigQuery mocným nástrojem i pro velmi rozsáhlé a komplexní analýzy dat.

Potřebujete s exportem poradit?

Chcete-li se záchranou dat z Google Universal Analytics pomoci nebo jen navrhnout optimální způsob exportu, kontaktujte nás. Rádi vám s exporty (i čímkoliv dalším v oblasti webové analytiky) pomůžeme.